nawóz z mikroelementami

Nawóz jest umiarkowanym wydatkiem w całkowitych kosztach produkcji ponoszonych w sadownictwie. Mimo to nieefektywne techniki wykorzystywania nawozów obniżą efektywność ich wyeksploatowania przez drzewka. Zastosowanie większych dawek w celu wyrównania strat nie jest rozwiązaniem, bowiem nieefektywne zastosowanie nawozów może także zakwaszać glebę, a w dłuższym okresie zatruwać wodę drenażową.

nawóz NK   

Nawozy w sadownictwie – skuteczność zastosowania

Długoterminową ripostą na odpowiednie użycie nawozów w sadach jest właściwe przemyślenie strategii ich stosowania, by upewnić się, że jest ona tak wydajna, jak to tylko dopuszczalne – bezsprzecznie biorąc pod szczególną uwagę warunki oraz możliwości. W znacznej większości sadów nawóz podawany jest bezpośrednio do gleby, rozrzucony blisko linii drzew lub wprowadzany w ramach natryskiwania.

Na ogół sadownicy selekcjonują nawóz na bazie wyników zdobytych z poprzednich lat. Bierze się też pod uwagę kwestię kosztów i rozpuszczalności w wodzie, jeśli wybrane nawozy w sadownictwie są poświęcone do fertygacji. Mimo to innym aspektem często pomijanym jest zdolność przeróżnych nawozów i czynników pożywnych do przemieszczania się w glebie. Ta ich charakterystyczna mobilność ma prawo posiadać wielki wpływ na straty w kontekście wymywania, które są w stanie wynikać z nieodpowiednich technik stosowania nawozów oraz zarządzania nawadnianiem.

Sadownicy muszą więc być świadomi rozpuszczalności nawozów w wodzie pamiętając jednak, że zdolność nawozu do rozpuszczenia w wodzie nie zawsze jest jedynym solidnym wskaźnikiem możliwości przemieszczania się nawozu czy też jego składników w glebie.