produkty do lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. Co to jest lean? Najistotniejszym celem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych surowców. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania weryfikacji, które procesy są niepotrzebne dla firmy.