Zakażenie grzybicze jest schorzeniem wywołującą wstyd. Dotyka jednak istotnego procentu osób na świecie. Stąd istotne znaczenie ma uświadamianie o tym, czym jest grzybica, a także wskazywanie sposobów jej wykrywania oraz poddawania terapii. Zakażenie grzybicze to choroba, która wiąże się z dostaniem się pewnego gatunku grzyba w obrębie tkanek ciała. Łagodna forma zakażenia obejmuje takie części