Większość z nas kojarzy branżę hotelową z różnymi obiektami, które proponują schronienie. Należy niemniej jednak nie zapominać, że między pospolitym hotelem a pensjonatem są istotne różnice. Nie można również pomylić schronienia turystycznego z domem wycieczkowym lub zajazdem. Hotelarstwo oraz hotel w Krakowie jest ściśle połączony z turystyką. Rozkwit branży krajoznawczej zapewnia ogromne zyski hotelom. Natomiast