Głównym spośród największych przeszkód w lwiej części miast w naszym kraju jest komunikacja. Polskie gminy są nie przygotowane do tak ogromnego natężenia korków, jaki został zapoczątkowany przez zwiększenie się ilości aut na naszych ulicach. Przez to właśnie główną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju jakie musi rozpocząć prawie każde województwo jest zainwestowanie środków w rozwój dróg