wsparcie lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w formach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych półproduktów. Wdrożenie technik lean management daje możliwość zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów.
produkty wspierające lean”>lean”>wsparcie lean
Także stosunki wzajemne w firmie z reguły poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność ocenienia, które elementy procesów są zbędne dla firmy.

Dodaj komentarz